ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

National Bank of Poland Working Paper Series

Issn: 2084-624X
Wydawca: Narodowy Bank Polski
Www: http://www.nbp.pl/homen.aspx?f=/en/publikacje/materialy_i_studia/informacja_en.html
Kategorie wg. Thomson-Reuters BUSINESS; FINANCE; ECONOMICS; STATISTICS & PROBABILITY;
Dyscypliny naukowe: Ekonomia, Finanse
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Świętokrzyska 11/21 00-919 Warszawa Mazowieckie, Mazowieckie, PL tel: 22 6531083 e-mail: mis[malpka]nbp[kropka]plabc Redaktor naczelny: Alfred Janc

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 27/12/2013

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.