ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Acta Biologica Cracoviensia Series Zoologia

Issn: 0001-530X
Wydawca: Polska Akademia Nauk
Kategorie wg. Thomson-Reuters BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY; BIOLOGY; CELL BIOLOGY; PHYSIOLOGY; ZOOLOGY;
Dyscypliny naukowe: Biologia, Biotechnologia – dziedzina nauk biologicznych, Nauki weterynaryjne, Biologia medyczna, Nauki farmaceutyczne
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie ul. al Mickiewicza 24/28 al Mickiewicza 24/28 30-059 Kraków Małopolskie, Małopolskie, PL tel: +48 12 662 41 07 fax: +48 12 633 33 07 e-mail: jzubel[malpka]ar[kropka]krakow[kropka]plabc Redaktor naczelny: Krystyna Pierzchała-Koziec

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20146B
20136B
20125B
20115B
20106B
20094B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 11/02/2015 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2014

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.