ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

"Nauczyciel i Szkoła"

Issn: 1426-9899
Wydawca: Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach
Www: http://www.nauczycieliszkola.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters HUMANITIES; MULTIDISCIPLINARY; PHILOSOPHY; PSYCHOLOGY; EDUCATIONAL;
Dyscypliny naukowe: Filozofia, Pedagogika, Psychologia, Socjologia, Nauki o rodzinie
Języki publikacji: polski, angielski, rosyjski
Redakcja: Górnośląska WSP Mysłowice im. Kard.A.Hlonda w Mysłowicach ul. Powstańców 19 Powstańców 19 41-400 Mysłowice śląskie, śląskie, PL tel: nauczyciel.szkola@wsew.edu.pl e-mail: nauczyciel[kropka]szkola[malpka]wsew[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Piotr Kowolik

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20156B
20144B
20134B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.