ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Nauki Inżynierskie i Technologie

Issn: 2080-5985
Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Www: http://www.wydawnictwo.ue.wroc.pl/o_wydawnictwie/66,nauki_inzynierskie_i_technologie_engineering_sciences_and_technologies.html
Kategorie wg. Thomson-Reuters AGRICULTURE; DAIRY & ANIMAL SCIENCE; BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY; CHEMISTRY; MULTIDISCIPLINARY; FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY; MICROBIOLOGY;
Dyscypliny naukowe: Towaroznawstwo, Mikrobiologia, Technologia chemiczna – dziedzina nauk technicznych, Biotechnologia – dziedzina nauk rolniczych, Technologia żywności i żywienia
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. ul. Komandorska 118/120 ul. Komandorska 118/120 53-345 Wrocław dolnośląskie, dolnośląskie, PL tel: 71 36 80 835 fax: 71 36 80 835 e-mail: malgorzata[kropka]janczar[malpka]ue[kropka]wroc[kropka]plabc Redaktor naczelny: Tomasz Lesiów

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20156B
20145B
20134B
20125B
20115B
20109B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.