ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

NORMY, DEWIACJE I KONTROLA SPOŁECZNA

Issn: 2299-7725
Wydawca: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW
Www: http://www.ipsir.uw.edu.pl/publikacje/czasopismo__normy__dewiacje_i_kontrola_spoleczna_
Kategorie wg. Thomson-Reuters CULTURAL STUDIES; PSYCHOLOGY; SOCIAL; SOCIAL ISSUES; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY; SOCIOLOGY;
Dyscypliny naukowe: Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk humanistycznych, Psychologia, Socjologia, Prawo, Nauki o polityce publicznej
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW ul. ul. Podchorążych 20 ul. Podchorążych 20 00-721 Warszawa Mazowieckie, Mazowieckie, PL tel: +48 22 55 30 753 e-mail: joanna[kropka]zamecka[malpka]uw[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Joanna Zamecka

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20155B
20143B
20133B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.