ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

Issn: 1734-6681
Wydawca: Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
Www: http://www.nbi.com.pl/archiwum
Kategorie wg. Thomson-Reuters ARCHITECTURE; CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY; ENGINEERING; CIVIL; ENVIRONMENTAL SCIENCES; MATERIALS SCIENCE; MULTIDISCIPLINARY;
Dyscypliny naukowe: Architektura i urbanistyka, Budownictwo, Inżynieria materiałowa, Inżynieria środowiska, Sztuki projektowe
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne ul. ul. Zakopiańska 9/101 ul. Zakopiańska 9/101 30-418 Kraków Malopolskie, Malopolskie, PL tel: 12 292 70 70 fax: 12 292 70 80 e-mail: redakcja[malpka]nbi[kropka]com[kropka]plabc Redaktor naczelny: Mariusz Karpiński-Rzepa

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20152B
20141B
20131B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.