ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Obróbka Plastyczna Metali

Issn: 0867-2628
Wydawca: Instytut Obróbki Plastycznej
Www: http://www.inop.poznan.pl/informacja/wydawnictwa/obrobka-plastyczna-metali
Kategorie wg. Thomson-Reuters ENGINEERING; MANUFACTURING; MECHANICAL; MATERIALS SCIENCE; CHARACTERIZATION & TESTING; METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING; NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY;
Dyscypliny naukowe: Budowa i eksploatacja maszyn, Inżynieria materiałowa, Inżynieria produkcji, Mechanika, Metalurgia
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Instytut Obróbki Plastycznej ul. Jana Pawła II nr 14 Jana Pawła II nr 14 61-139 Poznań Wielkopolskie, Wielkopolskie, PL tel: 61 657 05 55 fax: 61 657 07 21 e-mail: bointe[malpka]inop[kropka]poznan[kropka]plabc Redaktor naczelny: Włodzimierz Bochniak

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201510B
20146B
20136B
20125B
20115B
20106B
20094B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.