ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ogród. Kwartalnik Humanistyczny

Issn: 0867-4205
Wydawca: Siedleckie Towarzystwo Naukowe
Kategorie wg. Thomson-Reuters CULTURAL STUDIES; FILM; RADIO; TELEVISION; HISTORY; HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE; HUMANITIES; MULTIDISCIPLINARY; LITERARY REVIEWS; LITERARY THEORY & CRITICISM; PHILOSOPHY;
Dyscypliny naukowe: Filozofia, Historia, Historia sztuki, Kulturoznawstwo, Literaturoznawstwo, Nauki o sztuce, Socjologia, Sztuki filmowe, Sztuki piękne, Sztuki teatralne
Języki publikacji: polski
Redakcja: Siedleckie Towarzystwo Naukowe ul. Dreszera 19/21, paw. A, pok. 8 Dreszera 19/21, paw. A, pok. 8 08-110 Siedlce Siedlce mazowieckie, mazowieckie, Polska tel: 25/6431649 e-mail: ogrodksiag[malpka]op[kropka]plabc Redaktor naczelny: Antoni Czyż

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 27/12/2013

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.