ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Operations Research and Decisions

Issn: 2081-8858
Wydawca: OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
Www: http://www.ord.pwr.wroc.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters ENGINEERING; MANUFACTURING; MATHEMATICS; APPLIED; INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS; OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE; STATISTICS & PROBABILITY;
Dyscypliny naukowe: Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Instytut Organizacji i Zarządzania ul. ul. Smoluchowskiego 25 ul. Smoluchowskiego 25 50-372 Wrocław Dolnośląskie, Dolnośląskie, PL tel: +48 71 320 2381, +48 71 328 2819 fax: +48 71 320 3432 e-mail: ord[malpka]pwr[kropka]wroc[kropka]plabc Redaktor naczelny: Jacek Mercik

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201512B
20147B
20138B
201210B
201110B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.