ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Oświatologia / Освітологія

Issn: 2226-3012
Wydawca: Kijowski Uniwersytet im. Borysa Grinczenki
Www: http://osvitologia.org.ua/
Kategorie wg. Thomson-Reuters HUMANITIES; MULTIDISCIPLINARY; PHILOSOPHY; EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH; PSYCHOLOGY; EDUCATIONAL; EDUCATION; SCIENTIFIC DISCIPLINES;
Dyscypliny naukowe: Filozofia, Kulturoznawstwo, Pedagogika, Psychologia, Socjologia
Języki publikacji: polski, ukraiński
Redakcja: WP «Edelweis» ul. Zodczyh, 74 Zodczyh, 74 03170 Kijόw UA tel: (044)426-84-05 e-mail: ekmo[malpka]ukr[kropka]netabc Redaktor naczelny: Swietłana SYSOJEWA SYSOJEWA

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20144B
20134B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 11/02/2015 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2014

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.