ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

ACTA BOTANICA CROATICA

Skrot: ACTA BOT CROAT
Issn: 0365-0588
Wydawca: UNIV ZAGREB, FAC SCIENCE, DIV BIOLOGY
Www: http://www.abc.botanic.hr/
Kategorie wg. Thomson-Reuters ANATOMY & MORPHOLOGY; BIODIVERSITY CONSERVATION; BIOLOGY; ECOLOGY; MYCOLOGY; PHYSIOLOGY; PLANT SCIENCES;
Dyscypliny naukowe: Biologia, Ekologia, Ochrona środowiska – dziedzina nauk biologicznych
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Division of Biology, Faculty of Science ul. Rooseveltov trg 6, PO Box 333 Rooseveltov trg 6, PO Box 333 10 000 Zagreb Zagreb Croatia tel: +3851 48 77 745 e-mail: acta[malpka]biol[kropka]pmf[kropka]hrabc Redaktor naczelny: Damir Vilicic

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201520A
201415A0.8390.8760.000510.235
201315A0.4490.4840.000250.117
201215A0.4350.00.00042
201115A
20102B
20092B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.