ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu

Issn: 1223-1088
Wydawca: Romanian Academy Publishing House
Www: http://www.icsusib.ro
Kategorie wg. Thomson-Reuters ART; CULTURAL STUDIES; HISTORY; HUMANITIES; MULTIDISCIPLINARY; LANGUAGE & LINGUISTICS;
Dyscypliny naukowe: Historia
Języki publikacji: angielski, niemiecki, francuski, rumuński
Redakcja: Institute for Social Sciences and Humanities from Sibiu ul. Victoriei Boulevard 40 Victoriei Boulevard 40 550024 Sibiu RO tel: 0040269212604 fax: 0040269216605 e-mail: andaluciaspanu[malpka]yahoo[kropka]comabc Redaktor naczelny: Gabriela Panţel

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 27/12/2013

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.