ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej

Issn: 1895-9911
Wydawca: Wydawnictwo Akademii Polonijnej w Częstochowie "Educator"
Www: http://www.ap.edu.pl/periodyk
Kategorie wg. Thomson-Reuters AREA STUDIES; BUSINESS; FINANCE; COMMUNICATION; CULTURAL STUDIES; ECONOMICS; EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH; ENVIRONMENTAL STUDIES; ETHICS; HEALTH POLICY & SERVICES; INTERNATIONAL RELATIONS; LAW; LINGUISTICS; MANAGEMENT; PSYCHOLOGY; MULTIDISCIPLINARY; PUBLIC ADMINISTRATION; PUBLIC; ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH; SOCIAL ISSUES; SOCIOLOGY;
Dyscypliny naukowe: Filozofia, Kulturoznawstwo, Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk humanistycznych, Nauki o bezpieczeństwie, Nauki o obronności, Nauki o polityce, Psychologia, Socjologia, Ekonomia, Finanse, Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych , Nauki o administracji, Prawo, Kształtowanie środowiska, Nauki o polityce publicznej
Języki publikacji: polski, angielski, niemiecki
Redakcja: Akademia Polonijna w Częstochowie ul. ul. Pułaskiego 4/6 ul. Pułaskiego 4/6 42-200 Częstochowa śląskie, śląskie, Polska tel: 34 36 84 231 e-mail: wydawnictwo[malpka]ap[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Maria Urbaniec

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20156B
20124B
20114B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.