ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Physical Culture and Sport. Studies and Research

Issn: 2081-2221
Eissn: 1899-4849
Wydawca: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Www: http://www.versitaopen.com/pcssr
Kategorie wg. Thomson-Reuters HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE; MANAGEMENT; SOCIAL ISSUES; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY; SOCIOLOGY;
Dyscypliny naukowe: Filozofia, Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk humanistycznych, Psychologia, Socjologia, Nauki o kulturze fizycznej
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ul. Marymoncka 34 Marymoncka 34 00-968 Warszawa mazowieckie, mazowieckie, PL tel: 22 834 22 18 e-mail: jerzy[kropka]kosiewicz[malpka]awf[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Jerzy Kosiewicz

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201511B
20149B
20139B
20128B
20118B
20106B
20092B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.