ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Physical education, sport and culture of health in modern society

Issn: 2220-7481
Wydawca: Lesya Ukrainka Volyn National University
Www: http://physicaledu-journal.org.ua
Kategorie wg. Thomson-Reuters HEALTH POLICY & SERVICES; REHABILITATION; HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES; SPORT SCIENCES;
Dyscypliny naukowe: Nauki o kulturze fizycznej
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Lesya Ukrainka Volyn National University ul. Volia avenue/13/112 Volia avenue/13/112 43025 Lutsk Volyn region, Volyn region, Ukraine tel: +38 0332 72 01 25 fax: +38 0332 72 01 23 e-mail: Kozibrotskyy[malpka]mail[kropka]ruabc Redaktor naczelny: Anatolii Tsios

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 27/12/2013

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.