ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Polish Journal of Sport and Tourism

Issn: 1899-1998
Eissn: 2082-8799
Wydawca: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Www: http://pjst.awf-bp.edu.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH; BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS; NUTRITION & DIETETICS; PHYSIOLOGY; SPORT SCIENCES;
Dyscypliny naukowe: Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych , Biofizyka – dziedzina nauk fizycznych, Biochemia – dziedzina nauk biologicznych, Nauki o zdrowiu, Nauki o kulturze fizycznej
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ul. Akademicka 2 Akademicka 2 21-500 Biała Podlaska Biała Podlaska lubelskie, lubelskie, PL tel: +48 83 3428787 fax: +48 83 3428800 e-mail: sekcja[kropka]nauki[malpka]awf-bp[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Ryszard Cieśliński

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201514B
20147B
20137B
20125B
20115B
20106B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.