ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal

Issn: 1429-6675
Wydawca: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Www: http://www.min-pan.krakow.pl/czasopisma/polityka-energetyczna.html
Kategorie wg. Thomson-Reuters ECONOMICS; ENERGY & FUELS; ENGINEERING; ENVIRONMENTAL; MINING & MINERAL PROCESSING; TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY;
Dyscypliny naukowe: Ekonomia, Energetyka, Górnictwo i geologia inżynierska, Inżynieria środowiska, Technologia chemiczna – dziedzina nauk technicznych
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ul. Wybickiego 7 Wybickiego 7 31-261 Kraków PL tel: +48 12 632 33 00 fax: +48 12 632 35 24 e-mail: polene[malpka]min-pan[kropka]krakow[kropka]plabc Redaktor naczelny: Roman Ney

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201510B
20146B
20136B
20126B
20116B
20106B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.