ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Polityka Społeczna

Issn: 0137-4729
Wydawca: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Www: http://www.politykaspoleczna.ipiss.com.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY;
Dyscypliny naukowe: Nauki o polityce, Ekonomia, Nauki o rodzinie
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Instytut Pracy i SPraw Socjalnych ul. J. Bellottiego 3B J. Bellottiego 3B 01-022 Warszawa Mazowieckie, Mazowieckie, PL tel: 22 5367534 fax: 22 5367535 e-mail: polityka[kropka]spoleczna[malpka]ipiss[kropka]com[kropka]plabc Redaktor naczelny: Kazimierz W. Frieske

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201512B
20147B
20137B
20128B
20118B
20109B
20096B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.