ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Polityka Wschodnia

Issn: 1230-8935
Wydawca: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwrsytetu Warszawskiego
Kategorie wg. Thomson-Reuters SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY;
Dyscypliny naukowe: Nauki o polityce
Języki publikacji: polski
Redakcja: Międzyinstytutowa Pracownia Badań nad Rosją i Państwami Poradzieckimi WDiNP UW ul. Krakowskie PRzedmieście 3 Krakowskie PRzedmieście 3 00-927 Warszawa Mazowieckie, Mazowieckie, Polska tel: 228265791 e-mail: wdinp[malpka]uw[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Andrzej Wierzbicki

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 27/12/2013

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.