ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Polityka Zdrowotna

Issn: 1734-221X
Wydawca: Krajowy Instytut Ubezpieczeń
Www: http://www.journal-healthmanagement.com
Kategorie wg. Thomson-Reuters ECONOMICS; HEALTH POLICY & SERVICES; MANAGEMENT; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY; OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE;
Dyscypliny naukowe: Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk humanistycznych, Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych , Nauki farmaceutyczne, Nauki o zdrowiu, Nauki o polityce publicznej
Języki publikacji: polski, angielski, rosyjski
Redakcja: Krajowy Instytut Ubezpieczeń ul. ul. Ksawerów 30 lok. 92 ul. Ksawerów 30 lok. 92 02-656 Warszawa mazowieckie, mazowieckie, PL tel: +48 022 628 99 30 fax: +48 022 628 99 31 e-mail: kiu[malpka]kiu[kropka]com[kropka]plabc Redaktor naczelny: Romuald Holly

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20155B
20144B
20134B
20123B
20113B
20106B
20094B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.