ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Polski Rocznik Muzykologiczny

Issn: 1733-9871
Wydawca: Związku Kompozytorów Polskich
Www: http://www.zkp.org.pl/muzykolodzy
Kategorie wg. Thomson-Reuters MUSIC;
Dyscypliny naukowe: Nauki o sztuce
Języki publikacji: polski
Redakcja: Związek Kompozytorów Polskich ul. Rynek Starego Miasta 27 Rynek Starego Miasta 27 00-272 Warszawa PL tel: 22 831 17 41 e-mail: zkp[malpka]zkp[kropka]org[kropka]plabc Redaktor naczelny: Katarzyna Dadak-Kozicka

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20144B
20134B
20109B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 11/02/2015 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2014

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.