ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

POLSKIE FORUM PSYCHOLOGICZNE

Issn: 1642-1043
Wydawca: Bydgoszcz : Wydawn. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Www: http://www.pfp.ukw.edu.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters PSYCHOLOGY; APPLIED; DEVELOPMENTAL; EDUCATIONAL; MULTIDISCIPLINARY; SOCIAL;
Dyscypliny naukowe: Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, Psychologia, Nauki o zdrowiu, Nauki o rodzinie
Języki publikacji: polski, angielski, rosyjski
Redakcja: Uniwersytet Kazimierza Wiekiego ul. Staffa 1 Staffa 1 85-867 Bydgoszcz PL tel: 52 3708402 fax: 52 3708401 e-mail: pfp[malpka]ukw[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Hanna Liberska

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201512B
20147B
20137B
20125B
20115B
20109B
20094B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.