ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Położna Nauka i Praktyka

Issn: 1898-6862
Wydawca: Wydawnictwo Lekarskie PZWL
Www: http://www.pzwl.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters MEDICINE; RESEARCH & EXPERIMENTAL; OBSTETRICS & GYNECOLOGY;
Dyscypliny naukowe: Medycyna
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej ul. ul. Żwirki i Wigury 81 ul. Żwirki i Wigury 81 02-091 Warszawa Warszawa PL tel: 22 5720702 e-mail: sekretariat[kropka]nzg[malpka]wum[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Ewa Dmoch-Gajzlerska

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20151B
20142B
20132B
20121B
20111B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.