ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

PONS Medicinski casopis

Issn: 1820-2411
Wydawca: Institute of public health Cuprija "Pomoravlje" in Cuprija
Www: http://ponsjournal.info/
Kategorie wg. Thomson-Reuters MEDICAL ETHICS; MEDICAL INFORMATICS; MEDICINE; GENERAL & INTERNAL; LEGAL; RESEARCH & EXPERIMENTAL;
Dyscypliny naukowe: Medycyna
Języki publikacji: angielski, serbski
Redakcja: Institute of public health Cuprija "Pomoravlje" in Cuprija ul. Miodraga Novakovica st.No 78, Cuprija, Serbia Miodraga Novakovica st.No 78, Cuprija, Serbia 35230 Cuprija Pomoravski okrug, Pomoravski okrug, RS tel: ++381358470036 fax: ++381358470559 e-mail: redakcija[malpka]ponsjournal[kropka]infoabc Redaktor naczelny: Dragutin Arsic

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 27/12/2013

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.