ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Postępy Biochemii

Issn: 0032-5422
Wydawca: Polskie Towarzystwo Biochemiczne, Zarząd Główny
Www: http://www.postepybiochemii.pl/
Kategorie wg. Thomson-Reuters BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS; BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY; BIOLOGY; BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY; CELL BIOLOGY;
Dyscypliny naukowe: Biochemia – dziedzina nauk chemicznych, Biochemia – dziedzina nauk biologicznych, Biofizyka – dziedzina nauk biologicznych, Biotechnologia – dziedzina nauk biologicznych, Biologia medyczna
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego w Warszawie ul. ul. Pasteura 3 ul. Pasteura 3 02-093 Warszawa Woj. Mazowieckie, Woj. Mazowieckie, PL tel: 4822 5892347 fax: 4822 8225342 e-mail: s[kropka]pikula[malpka]nencki[kropka]gov[kropka]plabc Redaktor naczelny: Sławomir Pikuła

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20155B
20148B
20138B
20125B
20115B
20106B
20094B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.