ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Postępy Fizyki

Issn: 0032-5430
Wydawca: Polskie Towarzystwo Fizyczne
Www: http://postepy.fuw.edu.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE; LANGUAGE & LINGUISTICS; PHILOSOPHY; EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH; EDUCATION; SPECIAL; INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE; SOCIAL SCIENCES; MATHEMATICAL METHODS; ACOUSTICS; ASTRONOMY & ASTROPHYSICS; BIOPHYSICS; CHEMISTRY; PHYSICAL; COMPUTER SCIENCE; ARTIFICIAL INTELLIGENCE; INFORMATION SYSTEMS; THEORY & METHODS; CRYSTALLOGRAPHY; SCIENTIFIC DISCIPLINES; ENERGY & FUELS; IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY; MATERIALS SCIENCE; BIOMATERIALS; CERAMICS; CHARACTERIZATION & TESTING; COATINGS & FILMS; COMPOSITES; MULTIDISCIPLINARY; MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY; MATHEMATICS; MICROSCOPY; MULTIDISCIPLINARY SCIENCES; NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY; NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY; OCEANOGRAPHY; OPTICS; PHYSICS; APPLIED; ATOMIC; MOLECULAR & CHEMICAL; CONDENSED MATTER; FLUIDS & PLASMAS; MATHEMATICAL; NUCLEAR; PARTICLES & FIELDS; RADIOLOGY; NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING; REMOTE SENSING; RESPIRATORY SYSTEM; SPECTROSCOPY; STATISTICS & PROBABILITY; TELECOMMUNICATIONS; THERMODYNAMICS;
Dyscypliny naukowe: Filozofia, Językoznawstwo, Matematyka, Informatyka – dziedzina nauk matematycznych, Astronomia, Biofizyka – dziedzina nauk fizycznych, Fizyka, Geofizyka – dziedzina nauk fizycznych, Chemia, Biofizyka – dziedzina nauk biologicznych, Geofizyka – dziedzina nauk o ziemi, Oceanologia, Elektronika, Energetyka, Informatyka – dziedzina nauk technicznych, Inżynieria materiałowa, Mechanika, Telekomunikacja
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Uniwersytet Śląski ul. Uniwersytecka 4 Uniwersytecka 4 40-007 Katowice Śląskie, Śląskie, Polska tel: +48 323591434; +48 32 3591782; +48 32 2516204; k: 509113196 fax: +48 32 2588431 e-mail: fizyka[malpka]us[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Jerzy Warczewski

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20123B
20113B
20106B
20094B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 27/12/2013

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.