ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Postępy Techniki Jądrowej

Issn: 0551-6846
Wydawca: Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
Kategorie wg. Thomson-Reuters NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY; PHYSICS; ATOMIC; MOLECULAR & CHEMICAL; NUCLEAR; PARTICLES & FIELDS;
Dyscypliny naukowe: Fizyka, Chemia, Energetyka, Technologia chemiczna – dziedzina nauk technicznych, Ochrona środowiska – dziedzina nauk biologicznych
Języki publikacji: polski
Redakcja: Redakcja Postępów Techniki Jądrowej ul. ul.Dorodna 16 ul.Dorodna 16 03-195 Warszawa Warszawa PL tel: 22 504 12 48 e-mail: redakcja-ptj[malpka]ichtj[kropka]waw[kropka]plabc Redaktor naczelny: Stanisław LATEK

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 27/12/2013

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.