ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego

Issn: 0867-793X
Wydawca: Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Www: http://www.wsm.warszawa.pl/index.php/uczelnia/czasopismo-naukowe
Kategorie wg. Thomson-Reuters AGRICULTURE; MULTIDISCIPLINARY; FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY;
Dyscypliny naukowe: Biotechnologia – dziedzina nauk technicznych, Budowa i eksploatacja maszyn, Informatyka – dziedzina nauk technicznych, Inżynieria produkcji, Technologia żywności i żywienia
Języki publikacji: polski
Redakcja: Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie ul. Kawęczyńska 36, bud. IMS, pok. 5 Kawęczyńska 36, bud. IMS, pok. 5 03-772 Warszawa mazowieckie, mazowieckie, PL tel: (22)5900828 fax: (22)5900774 e-mail: ptps[malpka]mac[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Alina Maciejewska

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20156B
20145B
20134B
20125B
20115B
20106B
20094B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.