ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE

Issn: 1898-1593
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12B, www.wydawnictwo.us.edu.pl, e-mail: wydawus@us.edu.pl , Tel.: +48 32 359 20 56 Fax: +48 32 359 20 57
Www: http://postscriptum.us.edu.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters HUMANITIES; MULTIDISCIPLINARY; LANGUAGE & LINGUISTICS; LITERARY REVIEWS; LITERARY THEORY & CRITICISM;
Dyscypliny naukowe: Językoznawstwo, Kulturoznawstwo, Literaturoznawstwo
Języki publikacji: polski
Redakcja: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Szkoła Języka i Kultury Polskiej ul. Plac Sejmu Śląskiego 1 Plac Sejmu Śląskiego 1 40-032 Katowice śląskie, śląskie, PL tel: 322512991 ; 322009424 fax: 322512991 e-mail: postscriptum[malpka]us[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Romuald Cudak

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201512B
20148B
20138B
20127B
20117B
20106B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.