ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka

Issn: 1233-8680
Wydawca: Wydwnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Www: http://www.pspsl.amu.edu.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters HUMANITIES; MULTIDISCIPLINARY; LITERARY REVIEWS; LITERARY THEORY & CRITICISM; LITERATURE; POETRY;
Dyscypliny naukowe: Literaturoznawstwo
Języki publikacji: polski
Redakcja: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ul. ul. Fredry 10 / pokój 234 ul. Fredry 10 / pokój 234 61-701 Poznań Wielkopolskie, Wielkopolskie, PL tel: 618294589 e-mail: psp[malpka]amu[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Wiesław Wydra

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201513B
20147B
20137B
20128B
20118B
20109B
20096B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.