ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Praca Zdrowie Bezpieczeństwo

Issn: 1642-4670
Wydawca: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce
Www: http://www.sitph.pl/pzb/index.html
Kategorie wg. Thomson-Reuters HUMANITIES; MULTIDISCIPLINARY; LANGUAGE & LINGUISTICS; ERGONOMICS; HEALTH POLICY & SERVICES; LINGUISTICS; PSYCHOLOGY; APPLIED; BIOLOGICAL; CLINICAL; EDUCATIONAL; PUBLIC; ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH; SOCIAL SCIENCES; BIOMEDICAL; HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES; MEDICAL INFORMATICS; MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY; MEDICINE; GENERAL & INTERNAL; LEGAL; RESEARCH & EXPERIMENTAL;
Dyscypliny naukowe: Bibliologia i informatologia, Językoznawstwo, Psychologia, Socjologia, Biochemia – dziedzina nauk chemicznych, Biotechnologia – dziedzina nauk chemicznych, Chemia, Biochemia – dziedzina nauk biologicznych, Biotechnologia – dziedzina nauk biologicznych, Mikrobiologia, Budowa i eksploatacja maszyn, Inżynieria chemiczna, Inżynieria materiałowa, Technologia żywności i żywienia, Biologia medyczna, Medycyna, Nauki o zdrowiu
Języki publikacji: polski
Redakcja: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce ul. Podgórna 4 Podgórna 4 40-954 Katowice Polska tel: 322561065 fax: 322564585 e-mail: biuro[malpka]sitph[kropka]plabc Redaktor naczelny: Adam Beluch

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20101B
20091B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 27/12/2013

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.