ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego

Issn: 1230-6444
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Www: http://ekonom.ug.edu.pl/web/pimihz/
Kategorie wg. Thomson-Reuters BUSINESS; FINANCE; ECONOMICS; MANAGEMENT; TRANSPORTATION;
Dyscypliny naukowe: Ekonomia, Finanse, Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych , Transport
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Instytut Handlu Zagranicznego, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański ul. Armii Krajowej 119/121 Armii Krajowej 119/121 81-824 Sopot woj. pomorskie, woj. pomorskie, PL tel: 058 523 13 84 fax: 058 523 13 84 e-mail: ekokbp[malpka]ug[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Katarzyna Bałandynowicz-Panfil

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20146B
20136B
20125B
20115B
20106B
20094B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 11/02/2015 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2014

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.