ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

Issn: 0138-0591
Wydawca: INSTYTUT PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI UW, Podchorążych 20, 00-721 Warszawa, Poland http://www.ipsir.uw.edu.pl/en/_ipsir_uw_works____journal
Www: http://www.ipsir.uw.edu.pl/_prace_ipsir_uw_
Kategorie wg. Thomson-Reuters CRIMINOLOGY & PENOLOGY; PSYCHOLOGY; SOCIAL; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY; SOCIAL WORK; SOCIOLOGY;
Dyscypliny naukowe: Pedagogika, Psychologia, Socjologia, Prawo, Nauki o polityce publicznej
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Redakcja czasopisma Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja ul. Podchorążych 20 p. 29 Podchorążych 20 p. 29 00-721 Warszawa mazowieckie, mazowieckie, PL tel: 22 5530753 e-mail: jerzykwasniewski[malpka]uw[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Mikołaj Pawlak

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20147B
20137B
20126B
20116B
20106B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 11/02/2015 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2014

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.