ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego

Issn: 1896-1460
Wydawca: Komisja Krajobrazu Kulturowego
Www: http://krajobraz.kulturowy.us.edu.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters CULTURAL STUDIES; AREA STUDIES; ENVIRONMENTAL STUDIES; GEOGRAPHY; PHYSICAL;
Dyscypliny naukowe: Socjologia, Geografia, Architektura i urbanistyka, Geodezja i kartografia, Kształtowanie środowiska
Języki publikacji: polski, angielski, rosyjski
Redakcja: Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi ul. ul. Będzińska 60 ul. Będzińska 60 41-200 Sosnowiec województwo śląskie, województwo śląskie, PL tel: 22 6978902; 32 3689312; 32 3689214 fax: 22 6978903 e-mail: krajobraz[kropka]kulturowy[malpka]us[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Joanna Plit

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201513B
20145B
20135B
20124B
20114B
20106B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.