ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Prace Literackie

Issn: 0079-4767
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Www: http://plit.wuwr.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters CULTURAL STUDIES; LITERARY REVIEWS; LITERARY THEORY & CRITICISM; LITERATURE; SLAVIC;
Dyscypliny naukowe: Kulturoznawstwo, Literaturoznawstwo
Języki publikacji: polski
Redakcja: Uniwersytet Wrocławski ul. pl. Nankiera 15 pl. Nankiera 15 50-140 Wrocław woj. dolnośląskie, woj. dolnośląskie, PL tel: +48713752 559 fax: +48 713434296 e-mail: filpol[malpka]uni[kropka]wroc[kropka]plabc Redaktor naczelny: Marian Ursel

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20159B
20145B
20135B
20124B
20114B
20106B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.