ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Pedagogika

Issn: 1734-185X
Wydawca: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Www: http://www.wp.ajd.czest.pl/pedagogika
Kategorie wg. Thomson-Reuters EDUCATION; SCIENTIFIC DISCIPLINES;
Dyscypliny naukowe: Pedagogika
Języki publikacji: polski, angielski, rosyjski, słowacki, ukraiński
Redakcja: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie ul. Waszyngtona 4/8, pokój 408 Waszyngtona 4/8, pokój 408 42-200 Częstochowa Częstochowa śląskie, śląskie, PL tel: 517631692 e-mail: m[kropka]lapot[malpka]interia[kropka]plabc Redaktor naczelny: Kazimierz Rędziński

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20158B
20146B
20136B
20124B
20114B
20102B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.