ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Issn: 1230-9265
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Www: http://www.wt.pw.edu.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY;
Dyscypliny naukowe: Transport
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Politechnika Warszawska ul. Koszykowa/75 Koszykowa/75 00-662 Warszawa Warszawa Województwo Mazowieckie, Województwo Mazowieckie, PL tel: 22 234-70-78 fax: 22 425-65-43 e-mail: prace[kropka]transport[malpka]wt[kropka]pw[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Krzysztof Zboiński

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20157B
20144B
20134B
20124B
20114B
20106B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.