ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku

Issn: 1899-9867
Wydawca: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Www: http://www.wsb.gda.pl/prace_naukowe
Kategorie wg. Thomson-Reuters BUSINESS; FINANCE; ECONOMICS; LAW; MANAGEMENT; TRANSPORTATION;
Dyscypliny naukowe: Ekonomia, Finanse, Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych , Prawo, Transport
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ul. ul. Dolna Brama 8 ul. Dolna Brama 8 80-821 Gdańsk Pomorskie, Pomorskie, PL tel: 58 323 89 10 fax: 58 323 89 25 e-mail: redakcja[malpka]wsb[kropka]gda[kropka]plabc Redaktor naczelny: Jan Wiśniewski

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20156B
20145B
20135B
20124B
20114B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.