ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Prace Polonistyczne

Issn: 0079-4791
Wydawca: Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Www: http://www.ltn.lodz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=67
Kategorie wg. Thomson-Reuters LITERARY REVIEWS; LITERARY THEORY & CRITICISM; LITERATURE; SLAVIC; POETRY;
Dyscypliny naukowe: Historia sztuki, Kulturoznawstwo, Literaturoznawstwo, Nauki o sztuce
Języki publikacji: polski
Redakcja: Uniwersytet Łódzki ul. ul. Kościuszki 65 ul. Kościuszki 65 90-514 Łódź Łódź łódzkie, łódzkie, PL tel: 42/665 52 24 e-mail: oswiecenie[kropka]ul[malpka]gmail[kropka]plabc Redaktor naczelny: Wiesław Pusz

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201514B
20144B
20134B
20123B
20113B
20106B
20094B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.