ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera

Issn: 0867-0196
Wydawca: Ojcowski Park Narodowy
Www: http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/
Kategorie wg. Thomson-Reuters ARCHAEOLOGY; HISTORY; BIOLOGY; FORESTRY; GEOGRAPHY; PHYSICAL;
Dyscypliny naukowe: Archeologia, Historia, Biologia, Geografia, Leśnictwo
Języki publikacji: polski
Redakcja: Ojcowski Park Narodowy ul. Ojców 9 Ojców 9 32-047 Ojców małopolskie, małopolskie, PL tel: 12 389 20 05 fax: 12 389 20 06 e-mail: opnar[malpka]pro[kropka]onet[kropka]plabc Redaktor naczelny: Józef Partyka

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20154B
20142B
20132B
20121B
20111B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.