ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Pro Musica Sacra

Issn: 2083-4039
Wydawca: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Www: http://whidk.upjp2.edu.pl/index.php/czasopismo/15/Pro+Musica+Sacra
Kategorie wg. Thomson-Reuters ART; MUSIC; RELIGION;
Dyscypliny naukowe: Historia sztuki, Nauki o sztuce, Nauki teologiczne, Kompozycja i teoria muzyki, Sztuki piękne
Języki publikacji: polski
Redakcja: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie ul. Prosta 35A Prosta 35A 30-814 Kraków Małopolska, Małopolska, PL tel: 12 658 23 30 fax: 12 658 23 30 e-mail: muzyka[malpka]upjp2[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Robert Tyrała

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20155B
20144B
20134B
20122B
20112B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.