ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Problemy Jakości

Issn: 0137-8651
Wydawca: WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP Z O. O.
Www: http://www.sigma-not.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters ECONOMICS; MANAGEMENT; PUBLIC ADMINISTRATION; ENGINEERING; MANUFACTURING;
Dyscypliny naukowe: Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk humanistycznych, Ekonomia, Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych , Nauki o administracji, Inżynieria produkcji
Języki publikacji: polski
Redakcja: Redakcja miesięcznika Problemy Jakości ul. Chmielna 98, pok. 36 Chmielna 98, pok. 36 00-801 Warszawa Mazowieckie, Mazowieckie, PL tel: 22 654 96 89 e-mail: projak[malpka]op[kropka]plabc Redaktor naczelny: Tomasz Strzelecki

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201511B
20145B
20135B
20123B
20113B
20102B
20092B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.