ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Problemy Kolejnictwa

Issn: 0552-2145
Wydawca: Instytut Kolejnictwa
Www: http://www.problemykolejnictwa.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters ENGINEERING; ELECTRICAL & ELECTRONIC; ENVIRONMENTAL; MECHANICS; TELECOMMUNICATIONS; TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY;
Dyscypliny naukowe: Energetyka, Inżynieria materiałowa, Mechanika, Telekomunikacja, Transport
Języki publikacji: polski
Redakcja: Instytut Kolejnictwa ul. Chłopickiego 50 Chłopickiego 50 04-275 Warszawa Mazowieckie, Mazowieckie, PL tel: 22 4731240 e-mail: joannacybulska[malpka]ikolej[kropka]plabc Redaktor naczelny: Henryk Bałuch

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20158B
20143B
20133B
20121B
20111B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.