ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Problemy Mechatroniki. Uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa

Issn: 2081-5891
Wydawca: Wojskowa Akademia Techniczna
Www: http://www.wat.edu.pl/index.php/czasopismo-wmt
Kategorie wg. Thomson-Reuters CHEMISTRY; APPLIED; CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY; MATERIALS SCIENCE; CHARACTERIZATION & TESTING; MECHANICS; ROBOTICS;
Dyscypliny naukowe: Automatyka i robotyka, Budowa i eksploatacja maszyn, Inżynieria materiałowa, Mechanika, Technologia chemiczna – dziedzina nauk technicznych
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Wojskowa Akademia Techniczna ul. ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-908 Warszawa Warszawa Mazowieckie, Mazowieckie, PL tel: (22) 683 99 56 fax: (22) 683 95 08 e-mail: pmjournal[malpka]wat[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Radosław Trębiński

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20158B
20146B
20136B
20121B
20111B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.