ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje

Issn: 1640-1808
Wydawca: Polska Akademia Nauk Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej; Uniwersytet Warszawski Instytut Polityki Społecznej
Www: http://www.problemyps.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters FAMILY STUDIES; INDUSTRIAL RELATIONS & LABOR; POLITICAL SCIENCE; SOCIAL ISSUES; SOCIOLOGY;
Dyscypliny naukowe: Nauki o polityce, Socjologia, Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych , Nauki o rodzinie, Nauki o polityce publicznej
Języki publikacji: polski
Redakcja: Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego ul. Nowy Świat 67, pok. 110 Nowy Świat 67, pok. 110 00-927 Warszawa mazowieckie, mazowieckie, PL tel: +48 22 8266652 fax: +48 22 8266652 e-mail: problemy[kropka]ps[malpka]uw[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Barbara Szatur-Jaworska

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201511B
20146B
20136B
20127B
20117B
20109B
20096B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.