ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Issn:
Eissn: 1877-0428
Wydawca: ELSEVIER LTD
Www: http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/718288/description#description
Kategorie wg. Thomson-Reuters ARCHAEOLOGY; HISTORY; HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE; LANGUAGE & LINGUISTICS; PHILOSOPHY; BUSINESS; FINANCE; COMMUNICATION; CRIMINOLOGY & PENOLOGY; ECONOMICS; EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH; ENVIRONMENTAL STUDIES; FAMILY STUDIES; GEOGRAPHY; HEALTH POLICY & SERVICES; HISTORY OF SOCIAL SCIENCES; HOSPITALITY; LEISURE; SPORT & TOURISM; INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE; LINGUISTICS; MANAGEMENT; PLANNING & DEVELOPMENT; POLITICAL SCIENCE; PSYCHOLOGY; APPLIED; CLINICAL; DEVELOPMENTAL; EDUCATIONAL; EXPERIMENTAL; MULTIDISCIPLINARY; SOCIAL; PUBLIC ADMINISTRATION; PUBLIC; ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH; SOCIAL ISSUES; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY; MATHEMATICAL METHODS; SOCIOLOGY; TRANSPORTATION; URBAN STUDIES;
Dyscypliny naukowe: Archeologia, Bibliologia i informatologia, Filozofia, Historia, Językoznawstwo, Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk humanistycznych, Nauki o polityce, Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, Pedagogika, Psychologia, Socjologia, Ekonomia, Finanse, Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych , Nauki o administracji, Geografia, Architektura i urbanistyka, Transport, Kształtowanie środowiska, Nauki o rodzinie, Nauki o polityce publicznej
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Elsevier Ltd ul. The Boulevard, Langford Lane, Kidlington The Boulevard, Langford Lane, Kidlington OX5 1GB Oxford United Kingdom tel: +44 1865 843000 e-mail: a[kropka]corney[malpka]elsevier[kropka]comabc Redaktor naczelny: Ann Corney

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20129B
20119B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 27/12/2013

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.