ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Proceedings of National Aviation University = Вісник Національного Авіаційного Університету

Issn: 1813-1166
Eissn: 2306-1472
Wydawca: National Aviation University
Www: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/visnik/user/setLocale/en_US
Kategorie wg. Thomson-Reuters COMPUTER SCIENCE; SOFTWARE ENGINEERING; ENGINEERING; AEROSPACE; CHEMICAL; CIVIL; TELECOMMUNICATIONS;
Dyscypliny naukowe: Automatyka i robotyka, Budownictwo, Informatyka – dziedzina nauk technicznych, Technologia chemiczna – dziedzina nauk technicznych, Transport
Języki publikacji: angielski, rosyjski, ukraiński
Redakcja: National Aviation University ul. Ukraine, Kyiv, Komarova ave., 1, building 11, room 327 Ukraine, Kyiv, Komarova ave., 1, building 11, room 327 03058 Kyiv UA tel: +38(044)406-74-45 e-mail: ntb[malpka]nau[kropka]edu[kropka]uaabc Redaktor naczelny: Nicholas Kulik

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 27/12/2013

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.