ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Przedsiębiorczość i Zarządzanie

Issn: 1733-2486
Wydawca: Społeczna Akademia Nauk
Www: http://www.piz.san.edu.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters BUSINESS; FINANCE; ECONOMICS; EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH; MANAGEMENT; PSYCHOLOGY; DEVELOPMENTAL;
Dyscypliny naukowe: Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk humanistycznych, Psychologia, Ekonomia, Finanse, Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych
Języki publikacji: polski, angielski, hiszpański
Redakcja: Społeczna Akademia Nauk ul. Kilińskiego 109 Kilińskiego 109 90-011 Łódź łódzkie, łódzkie, PL tel: 42 676 25 29 w. 339 e-mail: wydawnictwo[malpka]spoleczna[kropka]plabc Redaktor naczelny: Bogdan Piasecki

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201514B
20148B
20138B
20127B
20117B
20106B
20094B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.