ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Przegląd Geologiczny

Issn: 0033-2151
Wydawca: Państwowy Instyt Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Www: http://www.pgi.gov.pl/prz_geol
Kategorie wg. Thomson-Reuters ENGINEERING; GEOLOGICAL; ENVIRONMENTAL SCIENCES; GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS; GEOLOGY; GEOSCIENCES; MULTIDISCIPLINARY;
Dyscypliny naukowe: Geofizyka – dziedzina nauk o ziemi, Geologia, Geodezja i kartografia, Górnictwo i geologia inżynierska
Języki publikacji: polski
Redakcja: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy ul. Rakowiecka 4 Rakowiecka 4 00-975 Warszawa mazowieckie, mazowieckie, PL tel: 4822 4592 528 fax: 22 4592 011 e-mail: przeglad[kropka]geologiczny[malpka]pgi[kropka]gov[kropka]plabc Redaktor naczelny: Andrzej Gąsiewicz

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201512B
20147B
20137B
20127B
20117B
20106B
20094B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.