ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Przegląd Historyczny

Issn: 0033-2186
Wydawca: Wydawnictwo DiG
Www: http://www.dig.com.pl/index.php?s=wyniki&rodz=9&id=15
Kategorie wg. Thomson-Reuters ARCHAEOLOGY; HISTORY; HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE; HUMANITIES; MULTIDISCIPLINARY; MEDIEVAL & RENAISSANCE STUDIES;
Dyscypliny naukowe: Archeologia, Historia, Historia sztuki, Socjologia, Prawo
Języki publikacji: polski, angielski, niemiecki, francuski, włoski
Redakcja: Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 "Redakcja Przeglądu Historycznego" Krakowskie Przedmieście 26/28 "Redakcja Przeglądu Historycznego" 00-927 Warszawa mazowieckie, mazowieckie, PL tel: (+4822) 552 45 42 fax: nie dotyczy e-mail: przegladhistoryczny[malpka]uw[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Jerzy Kochanowski

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201512B
201410C
201310C
201212C
201112C

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.